New Bê tông Trường Thịnh công suất 150m3/h: 02 trạm - tại ngã ba Đình Vũ và Hùng Vương ( đường 5 cũ)

Bê tông Trường Thịnh công suất 150m3/h: 02 trạm - tại ngã ba Đình Vũ và Hùng Vương ( đường 5 cũ)

Bê tông Trường Thịnh công suất 150m3/h: 02 trạm - tại ngã ba Đình Vũ và Hùng Vương ( đường 5 cũ)

Liên hệ